Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti pyrkii estämään tieliikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jota voidaan käyttää liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä lainsäädännöllisellä että käytännön tasolla. Instituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

 

Aikaisemmin VALT-nimisenä toiminut tieliikenneonnettomuus yksikkö vaihtoi nimensä sekaannusten välttämiseksi. Nimen vaihdon yhteydessä haluttiin luoda yksikölle vahva identiteetti ja lisätä sen tunnistettavuutta ja uskottavuutta. Tärkeä osa projektia oli myös luoda visuaalinen ilme, joka voidaan helposti muuttaa viestintämateriaaliksi.

 

Päätavoitteena oli pitää brändi-identiteetti Vakuutuskeskuksen ilmeen mukaisena, mutta silti tehdä siitä selvästi itsenäinen yksikkö.

 

OTI:n brändi-identiteetin rakentamisen haaste oli heidän käsittelemiään epämiellyttäviä asioita. Projektin aikana päätettiin, että asiat tulee kuvata rehellisesti, ilman tarpeetonta peittelyä ja toisaalta taas liiallista dramatisointia. Tämä linjaus näkyy erityisesti toteutetuissa maalauksellisissa brändikuvissa, joissa esitetään liikenneonnettomuuksien lopputuloksia.

 

Valokuvat on otettu yhteistyössä Kuvaamon ja valokuvaaja Perttu Saksan kanssa.

Onnettomuustietoinstituutti
Onnettomuustietoinstituutti

 

Onnettomuustietoinstituutti

 

OTI
Onnettomuustietoinstituutti

 

Onnettomuustietoinstituutti
Onnettomuustietoinstituutti
Onnettomuustietoinstituutti
Onnettomuustietoinstituutti