Rakennamme huolella

Lapti Group on nopeasti kasvava ja kannattava suomalainen rakennusalan konserni. Laptin toiminta keskittyy asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamiseen sekä kiinteistökehitykseen Suomessa. Lisäksi Lapti tuottaa talotekniikkapalveluita.

 

Vahvasti kasvava Lapti pyysi Markerin apua brändin päivittämiseen.

 

Uuden brändi-identiteetin suunnittelussa korostettiin heidän ainutlaatuista lähestymistapaansa rakentamiseen. Brändikonseptin lisäksi suunnittelemme Lapin visuaalisen identiteetin sekä päivitimme Laptin verkkopalvelun, esitteet ja mainonnan linjan.

 

Brändin hallinnan työkaluksi dokumentoimme kaikki brändin elementit digitaaliseen brändiohjeistoon. Ohjeisto sisältää kaikki brändin olennaisten elementtien lisäksi aineistopankin sekä CSS-koodit digitaalisia sovelluksia varten.

 

Digitaalinen ohjeisto on työkalu joka auttaa Laptia tekemään markkinoinnista sekä viestinnästä sujuvampaa ja yhdenmukaista.

Lapti

 

Lapti
Lapti

 

Lapti
Lapti