Fingrid – energinen brändiuudistus

Fingrid on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa. Siirtojärjestelmä käsittää yli 14 000 kilometriä voimajohtoja ja yli 100 sähköasemaa.

 

Kun Fingrid täytti 20 vuotta, meillä oli etuoikeus suunnitella brändiuudistus tälle merkittävälle, yhteiskunnallisesti elintärkeälle toimijalle. Lähtökohta työlle oli luoda selkeä siirtymä uuteen, pois nykyisestä identiteetistä. Näin ollen brändihierarkia, brändikonsepti, visuaalinen muotokieli, värimaailma, typografia ja kuvakonsepti saivat kaikki osansa uudistuksesta toimeksiannon yhteydessä.

 

Koko Fingrid-brändi on dokumentoitu, saatavilla ja aina ajan tasalla digitaalisen ohjeiston kautta: brand.fingrid.fi